Εργαστήριο Μαγνητισμού & Μαγνητικών Υλικών

 
 

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1969 ως «Εργαστήριο εκτάκτου αυτοτελούς έδρας Φυσικής» στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, υπό την καθηγήτρια Ελένη Παπαδημητράκη - Χλίχλια (Φ.Ε.Κ. 90/τ.Α’/15.05.1969).

Κατά την αναδιάρθρωση των ΑΕΙ βάσει του ν. 1268/1982 εντάχθηκε ως «Γ΄ Εργαστήριο Φυσικής» στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 73/τ.Β’/24.02.1983).

Το 2019 μετονομάστηκε σε «Εργαστήριο Μαγνητισμού & Μαγνητικών Υλικών» (Φ.Ε.Κ. 2112/τ.B’/05.06.2019)

Από τη ίδρυσή του έως σήμερα καλύπτει τις ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Φυσικής σε γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στη μελέτη και στην εφαρμογή μαγνητικών φαινομένων και των ιδιοτήτων των μαγνητικών υλικών.

Οι χώροι του εργαστηρίου βρίσκονται στο κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών, στον 4ο όροφο της δυτικής πτέρυγας (γραφεία), στο ισόγειο και στον 1ο όροφο της ανατολικής πτέρυγας (ερευνητικά & φοιτητικά εργαστήρια).

 

Αφυπηρετήσαντα μέλη:

 1. Bullet    Παπαδημητράκη - Χλίχλια Ελένη

 2. Bullet    Τσουκαλάς Ιωάννης

 3. Bullet    Διονυσίου - Κουιμτζή Σεμίραμις

 4. Bullet    Χατζηβασιλείου Στυλιανός

 5. Bullet    Μελίδης Κωνσταντίνος

 6. Bullet    Σιάνου - Λιναρδή Άννα

 7. Bullet    Κυπριανίδης Ιωάννης

Ερευνητικά αντικείμενα:

 1. Παρασκευή, δομικός χαρακτηρισμός και μελέτη ηλεκτρικών και μαγνητικών ιδιοτήτων κρυσταλλικών κραμάτων μεταβατικών μετάλλων.

 2. Παρασκευή, δομικός χαρακτηρισμός και μελέτη ηλεκτρικών και μαγνητικών ιδιοτήτων φερριτών.

 3. Παρασκευή, δομικός χαρακτηρισμός και μελέτη ηλεκτρικών και μαγνητικών ιδιοτήτων άμορφων κραμάτων του σιδήρου.

 4. Σύνθεση και μελέτη δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων διαμεταλλικών ενώσεων σπανίων γαιών - μεταβατικών μετάλλων.

 5. Παρασκευή, δομικός και μαγνητικός χαρακτηρισμός κραμάτων Heusler.

 6. Mελέτη δομικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων ιοντικών αγωγών οξειδίων σιδήρου και κοβαλτίου.

 7. Ανάπτυξη και μελέτη μαγνητικών νανοσωματιδίων.

 8. Προσομοίωση της μαγνητικής συμπεριφορά υλικών βάσει του θεωρητικού πρότυπου του μικρομαγνητισμού και της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων.

 9. Μαγνητική υπερθερμία: Θερμική απόκριση μαγνητικών νανοδομών υπό εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο.

 10. Μαγνητικός χαρατηρισμός κεραμικών υλικών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ερευνητικός εξοπλισμός:

 1. 1) Διάταξη μαγνητόμετρου δονούμενου δείγματος

 2. Στη διάταξη μαγνητόμετρου δονούμενου δείγματος (P.A.R. 155) πραγματοποιούνται μετρήσεις της μαγνήτισης των υλικών υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου έως 2Τ σε θερμοκρασίες από 80 έως 1200Κ. Η ακρίβεια του μαγνητομέτρου ρυθμίζεται με το SRM-772a του NIST.

 3. 2) Διάταξη φασματοσκοπίας Mößbauer 57Fe

 4. Η διάταξη φασματοσκοπίας Mößbauer 57Fe διαθέτει εξοπλισμό των οίκων Canberra (PCA3 - 2k Multichannel analyzer) και Wissel. Χρησιμοποιείται για τη μελέτη δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων ενώσεων που περιέχουν Fe μέσω του προσδιορισμού των υπέρλεπτων ηλεκτρικών και μαγνητικών παραμέτρων στην περιοχή των πυρήνων των ατόμων Fe.

 5. 3) Διάταξη φασματοσκοπίας εμπέδησης

 6. Η διάταξη φασματοσκοπίας εμπέδησης διαθέτει αναλυτή σύνθετης αντίστασης HIOKI 3532-50 και εξοπλισμό μετρήσεων σε θερμοκρασίες μέχρι 600°C. Έχει τη δυνατότητα προσδιορισμού της σύνθετης ηλεκτρικής αντίστασης σε εύρος συχνοτήτων 43Hz - 5MHz σε διάφορα υλικά όπως φερρίτες, ιοντικούς αγωγούς, οργανικά υλικά και υγρά.

 7. 4) Διάταξη μέτρησης ειδικής αγωγιμότητας

 8. Η διάταξη χρησιμοποιεί τη μέθοδο των τεσσάρων επαφών για τον προσδιορισμό της ειδικής αγωγιμότητας μετάλλων σε θερμοκρασίες έως 1000°C

 9. 5) Διατάξεις παρασκευής και κατεργασίας υλικών